Przeglądasz:
Kategoria: Ciekawe miejsca

Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy, położony zaledwie 15km na południe od Poznania, utworzono w 1957 roku. Obejmuje on fragmenty Pojezierza Poznańskiego oraz Poznańskiego Przełomu Warty. Jego powierzchnia wynosi 76,2km2. Głównym celem Parku jest ochrona rozmaitych form krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalnych zbiorowisk roślinnych.
Krajobraz tego rejonu został ukształtowany w wyniku działalności lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia.

Charakteryzuje go duże zróżnicowanie rzeźby terenu, w którym widoczne są liczne elementy krajobrazu polodowcowego: wysoczyzna morenowa, rynny wypełnione w większości wodami (11 jezior), pagórki kemowe, ozy, głazy narzutowe.
Najgłębszym jeziorem WPN jest Jezioro. Góreckie o powierzchni 97ha z Wyspą Zamkową, na której znajdują się ruiny neogotyckiego zameczku. Wiosną i jesienią jezioro stanowi miejsce odpoczynku tysięcy dzikich gęsi w okresie ich migracji. Najwyższym wzniesieniem Parku jest Osowa Góra o wysokości 132m n.p.m.

Przyroda Parku jest bardzo bogata. Występuje tu 1120 gatunków roślin naczyniowych, 148 gatunków mszaków, 150 gatunków porostów, 500 gatunków glonów i 800 gatunków grzybów. 55 gatunków roślin to gatunki chronione, z czego część stanowią gatunki reliktowe. Na obszarze Parku dominują zbiorowiska leśne takie jak bory sosnowe, sosnowo-dębowe, kwaśne dąbrowy, grądy, świetliste dąbrowy, łęgi wiązowo-jesionowe, olsy oraz zarośla łozowe.

Bogaty jest również świat zwierząt. Dominują owady -ponad 3000 gatunków, występuje także 26 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 220 gatunków ptaków oraz ponad 40 gatunków ssaków.

W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha.Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe.

Wielkopolski Park Narodowy przyciąga rzesze turystów, dla których wytyczono specjalnie 6 szlaków turystycznych, których łączna długość wynosi 93km.

Wzdłuż Warty poprowadzono także szlak rowerowy. Dla zmechanizowanych turystów przygotowano parkingi i miejsca odpoczynku. W siedzibie Dyrekcji Parku, która znajduje się w miejscowości Jeziory działa Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny. Udostępniona do zwiedzania jest także wieża ? mauzoleum koło Szreniawy.

Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki. Do najcenniejszych należy drewniany kościół w Łodzi z XVII w. Inne zabytkowe kościoły o nieco mniejszej wartości możemy spotkać w Puszczykowie, Stęszewie i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały się dziewiętnastowieczne dwory.

Stare Miasto w Poznaniu

Stare Miasto w Poznaniu

Przepiękne, z charakterystycznymi, kolorowymi kamieniczkami Stare Miasto w Poznaniu to ulubione miejsce wycieczek i turystów nie tylko z Polski. Stare Miasto obejmuje obszar miasta lokacyjnego o średniowiecznym rozplanowaniu z centralnie usytuowanym Starym Rynkiem. Wyznaczała go linia murów miejskich.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Ostrów Lednicki

Ostrów Lednicki

Ostrów Lednicki to największa z pięciu wysp znajdujących się na jeziorze Lednica. Jest to prawdopodobnie miejsce Chrztu Polski. Na wyspie zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne oraz Muzeum Pierwszych Piastów. We wrześniu 1994 roku wyspa została wpisana na listę pomników historii.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Rogalowe Muzeum Poznania

Rogalowe Muzeum Poznania

Niewątpliwą atrakcją stolicy Wielkopolski jest Rogalowe Muzeum Poznania. Zlokalizowane jest w zabytkowej kamieniczce na przeciwko Ratusza. Podczas odbywającego się w muzeum pokazu wypieku rogala można poznać historię miasta i tradycyjnego poznańskiego rogala marcińskiego. Na koniec zwiedzający uczestniczą w degustacji rogali.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Biskupin

Biskupin

Jedną z najpopularniejszych atrakcji regionu wielkopolskiego jest osada Biskupin. Powstała ona ok. 2700 lat temu, w okresie kultury łużyckiej. Została zbudowana na wyspie, która przekształciła się w półwysep w skutek obniżenia się poziomu wody w jeziorze. Osada obejmowała powierzchnię 2ha i zamieszkiwało ją ok. 1000 osób.

Czytaj dalej Czytaj dalej